Portál petrpithartmemory.cz se před třemi lety představil jako svého druhu on-line „pamětní spis“ – sebrání textových, fotografických, memorabilních archivních, audiovizuálních dokumentů i elektronických odkazů, týkajících se osobnosti a veřejného působení Petra Pitharta, u příležitosti jeho osmdesátin (*2. ledna 1941).
     Jako konceptuálně editovaný korpus vznikl návazně na dosavadní (od roku 2015) vydávání Pithartových spisů v nakladatelství Academia, jehož jsme editory, které provázíme archivní dokumentací, sekundárními faktografickými rešeršemi, záznamy v modu oral history a s použitím nástrojů Digital Humanities je převádíme do digitální edice. Bylo tomu tak od počátku při našem působení v Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu AV ČR, ve strategickém programu AV ČR „Paměť v digitálním věku“ a v začlenění do aktivit výzkumné infrastruktury LINDAT-CLARIAH.CZ.
     Dříve než ve formátu e-pub, jsme poskytli rozsáhlou část shromážděných, převahou memorabilních textů a veškerý obrazově dokumentární doprovod knize Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra Pitharta, vydané v nakl. Academia v roce 2021. Jejich (více než poloviny textových příspěvků této knihy) hybridní zatřídění do struktury standardního almanachu, v limitovaném, “zájmovém” vydání, se událo z vůle deklarovaného editora tohoto knižního vydání v nakl. Academia.

DL, JVRozpomínání
Kon(–)texty
Můj Petr Pithart
PP: Přednáškový kurz