Portál petrpithartmemory.cz se před třemi lety představil jako svého druhu on-line „pamětní spis“ – sebrání textových, fotografických, memorabilních archivních, audiovizuálních dokumentů i elektronických odkazů, týkajících se osobnosti a veřejného působení Petra Pitharta, u příležitosti jeho osmdesátin (*2. ledna 1941).

Jako konceptuálně editovaný korpus vznikl návazně na dosavadní (od roku 2015) vydávání Pithartových spisů v nakladatelství Academia, jehož jsme editory, které provázíme archivní dokumentací, sekundárními faktografickými rešeršemi, záznamy v modu oral history a s použitím nástrojů Digital Humanities je převádíme do digitální edice. Bylo tomu tak od počátku při našem působení v Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu AV ČR, ve strategickém programu AV ČR „Paměť v digitálním věku“ a v začlenění do aktivit výzkumné infrastruktury LINDAT-CLARIAH.CZ.

 Dříve než ve formátu e-pub, jsme poskytli rozsáhlou část shromážděných, převahou memorabilních textů a veškerý obrazově dokumentární doprovod knize Demokracie a občanské ctnostiK životnímu jubileu Petra Pitharta, vydané v nakl. Academia v roce 2021. Jejich (více než poloviny textových příspěvků této knihy) hybridní zatřídění do struktury standardního almanachu, v limitovaném, “zájmovém” vydání, se událo z vůle deklarovaného editora tohoto knižního vydání v nakl. Academia.

Jako dlouhodobý projekt hodláme náplň portálu petrpithartmemory.cz rozšiřovat, postupně do něj přibírat a otevřeně zpřístupňovat další nově vzniklé texty na pithartovská témata, včetně nepublikovaných autorských textů Pithartových, textů jeho souběžníků, ale i audiovizuální dokumenty, živé záznamy apod. – a to v přípravě vlastní, textově-obrazové knihy s pracovním názvem PP: léta, místa. Život a doba Petra Pitharta.

Děje se tak nejnověji “pod střechou” čerstvě založené Knihovny Petra Pitharta,  nadále pod záštitou a s podporou Nadace Charty 77, k níž jako k instituci společné paměti má Knihovna Petra Pitharta nejblíže.


Stanovy Knihovny Petra Pitharta k nahlédnutí pdf.

Dana Léwová, Jan Vít, editoři                  

Za podporu děkujeme: