Vážený pane doktore…

Borkovany, okr. Břeclav… dyjskosvatecký úval, v posledním výběžku Ždánického lesa…