“Náš Petřík”, když mu bylo deset let (z maminčina alba)
Hledejte mě!… (v poslední řadě čtvrtý zleva, erbovně již zaslíbený paragrafům)
Promován – doktorem utrisque iuris
Z vojenské knížky, Bruntál 1963
Cviky se zbraní, druhým zprava shledány zřejmě zábavnými