Jako jeden z prvních publikačních počinů Knihovny Petra Pitharta vyjde koncem května 2023 v nakladatelství Kodudek historicko faktografická fikce Ivana Lefkovitse Třiadvacátý (cca 350 stran s barevnými ilustracemi). Kniha vynikajícím a velmi čtivým způsobem připomíná problematiku nově vzniklého státu Československého, především zavraždění ministra financí Aloise Rašína a velkolepý státní nákup sbírky moderního francouzského umění pro právě vznikající Národní galerii. Celá sbírka, čítající 37 tehdy zakoupených obrazů, je v knize dokumentována celostránkovými barevnými reprodukcemi v nejvyšší obrazové kvalitě. Kniha vychází s přispěním Nadace Charty 77 přesně ke stému výročí této významné kulturní události.

Autor knihy prof. dr. Ivan Lefkovits (*Prešov 1938) je jedním z posledních, kteří v útlém věku přežili věznění v nacistických koncentračních táborech. Po studiích v Praze, v době tehdejšího politického tání před pražským jarem 1968, byl na studijním pobytu v ústavu genetiky a biofyziky v Neapoli. Po okupaci republiky komunistickými vojsky zvolil emigraci. Ve Švýcarsku se stal členem prestižního imunologického výzkumného ústavu s třemi nositeli Nobelových cen. Když se chystal odejít ve svých osmdesáti letech do penze, sepsal objemnou, krásně vyvedenou knihu o dějinách svého výzkumného ústavu a pak konečně nadešel čas, aby se začal věnovat svému koníčku – dějinám První republiky.

25.4.2023Přidán text z nepublikovaných memoárů Petra Pitharta Léta, místa: Pokud mně lidé na ulici nenadávají. Celý text zde.

1.4.2023Přidán text z nepublikovaných memoárů Petra Pitharta Léta, místa: Ukrajina ze všech stran. Více zde.

30.3.2023S počátkem tohoto roku byl z iniciativy přátel, členů nejbližší rodiny, spolupracovníků a sympatizantů Petra Pitharta ustaven a formálně zapsán spolek Knihovna Petra Pitharta.


Archivně-badatelskou, knihovní, publikační (mj. i na tomto portálu) a vydavatelskou činností či debatními setkáními hodlá Knihovna Petra Pitharta rezonovat dosavadní půlstoletí PP v domácí kultuře a politice, včetně jejích pithartovských zrcadlících reflexí. Původně vzešlá z myšlenkového okruhu Archivu Jana Patočky (v jeho disentním období působil Pithart mj. jako patočkovský editor), odtud spolkově založená Ivanem Chvatíkem a Janem Vítem, portálově vedená Danou Léwovou (správkyní Patočka Digital), editorsky napojená na vydávání spisů PP v nakl. Academia a ideově zaštítěná podporou Nadace Charty 77, má Knihovna Petra Pitharta ambici stát se, po boku Knihovny Václava Havla, respektovanou domácí paměťovou, knihovní a portálovou institucí.

1.1.2023