071023… přiveďte je domů živé


Přes intenzivní postup jednotek izraelské armády na území Pásma Gazy, zaměřený na likvidaci zdejších útočných center Hamásu a přednostně na vypátrání a osvobození více než dvou set odvlečených civilních rukojmí; přes mezinárodní vyjednávání o jejich propuštění, minimálně těch nejvíce ohrožených na životě, ani ne jednoročních kojenců či přestárlých, závislých na pravidelné lékařské péči, výměnou za několikadenní bojové příměří, zůstává osud, ale i počet unesených rukojmí nejasný.

Zdi pražského starého židovského hřbitova jsou po 7. říjnu z iniciativy Židovského muzea polepeny plakátky s portréty jednotlivých unesených (nepřivírejme oči před tím, že byly v uplynulých dnech ostudně strhávány, v zatím ojedinělých tuzemských vandalismech). Kromě podpory rodinám obětí teroristických útoků a následných válečných událostí (přidejte se ve veřejné sbírce Pomoc pro Izrael, účet 11197662/0800, variabilní symbol 071023) se Knihovna Petra Pitharta připojuje k iniciativě https://www.kidnappedfromisrael.com/ , se vší naléhavostí sdílí jednotlivé osudy unesených a vyzývá k jejich záchraně a pomoci v jejich otřesení…