Česko na mapě Evropy, nebo Česko v Evropě?

Volby do Evropského parlamentu 2024, volené instituci Evropské unie, jejíž jsme od vstupu České republiky unijními občany, byly v přiznaném aktuálním pozadí projevu Petra Pitharta, předneseném na XXX. valném shromáždění Učené společnosti České republiky 20. května 2024. Medailemi za zásluhy o rozvoj vědy, udílenými při těchto příležitostech Učenou společností významným vědcům, intelektuálům, pedagogům i talentovaným středoškolským a vysokoškolským studentům, obdržel vedle psychiatra Cyrila Höschla a matematika Jaroslava Nešetřila také Petr Pithart. Záznam jeho projevu pod titulem Česko na mapě Evropy, nebo Evropa na mapě Česka? – zde.