Knihovna Petra Pitharta

S počátkem tohoto roku byl z iniciativy přátel, členů nejbližší rodiny, spolupracovníků a sympatizantů Petra Pitharta ustaven a formálně zapsán spolek Knihovna Petra Pitharta.

Archivně-badatelskou, knihovní, publikační (mj. i na tomto portálu) a vydavatelskou činností či debatními setkáními hodlá Knihovna Petra Pitharta rezonovat dosavadní půlstoletí PP v domácí kultuře a politice, včetně jejích pithartovských zrcadlících reflexí. Původně vzešlá z myšlenkového okruhu Archivu Jana Patočky (v jeho disentním období působil Pithart mj. jako patočkovský editor), odtud spolkově založená Ivanem Chvatíkem a Janem Vítem, portálově vedená Danou Léwovou (správkyní Patočka Digital), editorsky napojená na vydávání spisů PP v nakl. Academia a ideově zaštítěná podporou Nadace Charty 77, má Knihovna Petra Pitharta ambici stát se, po boku Knihovny Václava Havla, respektovanou domácí paměťovou, knihovní a portálovou institucí.

1.1.2023