Píše Rudolf Chmel,

Píše Rudolf Chmel,

slovenský literární vědec, historik, slovakista a hungarista, vzdělanec-esejista, dlouholetou působností také na Karlově univerzitě přední osobnost středoevropského kulturního a politického myšlení… Ujímá se opakovaně Georga Sorose, ještě dodatečně ke všem dosavadním snahám (i našim) doporučit vyznamenání tohoto filantropa, podporovatele Středoevropské univerzity k letošnímu 28. říjnu – ač sám by košatě skvělý Rudo Chmel, spravedlivě vzato, měl by být na pražském Hradě spolu se Sorosem vyznamenán, přinejmenším za neutuchající péči o slovensko-české vztahy, v duchovní kultivaci terénu střední Evropy.     

Sorose ujímá se Rudo právě v lítém předvolebním boji na Slovensku, kdy jméno “Soros” zní na Ficových mítinzích víc než vykřičeně – “amerického Žida”, ktorý nás, Slovákov, chcel by korumpovať a rozvracať… Právě nasycený atmosférou předvolebního Slovenska píše Rudo Chmel: “Som sorosovec” (čtěte s námi zde).