Tady Stanice Bubny, Památník ticha…

Ve čtvrtek 12. října se opět uskutečnilo komunitní Vysílání Stanice Bubny – na autentickém místě paměti, někdejšího nádraží Praha Bubny, odkud byly vypravovány transporty našich židovských spoluobčanů, na místě dnes budovaného Památníku ticha. 

Ve veřejné, svým charakterem otevřené a motivující diskusi pod názvem “Tryzny, piety a Instagram” – dotýkající se témat vzpomínkových tryzen, piety (aktuálně v pietě za oběti brutální agrese palestinských teroristů proti civilnímu izraelskému obyvatelstvu na pomezí autonomního pásma Gaza), dále pak témat sdílených kulturních a společenských hodnot, předávaných, či naopak zapomínaných, jakož i přítomnosti/nepřítomnosti těchto témat na sociálních sítích – vystoupili spisovatelka Radka Denemarková, Bára Stárková, předsedkyně spolku Díky, že můžem (Korzo Národní) a Matyáš Borovský, profesor dějepisu v gymnáziu Amazon (“Žijeme v době normalizované hlouposti,” říká mj. v diskusi M. Borovský, “hloupost se stala na sociálních sítich normalitou; výraz toho, že jsme jako učitelé selhali – selhali celoevropsky.”)

Diskuse ze Stanice Bubny tak přichází vhod školám hledajícím aktuálně orientaci v souvislostech probíhajících válek – té nejnovější, v Izraeli, ale i v arménském Karabachu či stále v Ukrajině…

Zde link na záznam veřejné diskuse “Tryzny, piety a Instagram”: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/15002979171-vysilani-stanice-bubny/223938000880006/


Vysílání Stanice Bubny děje se v rámci podzimní sezóny programů Památníku ticha (přičemž názorovou debatu  Mnichovské memento 26. září jsme tu již zprostředkovali), na pozadí již otevřené výstavy Brány paměti…

… úvodem k veřejnému happeningu Bubnování pro Bubny, na kterém budeme 16. října bubnovat nejen k připomenutí prvního židovského transportu vypraveného z nádraží Bubny v r. 1941, ale tentokrát v solidaritě s teroristicky napadeným Izraelem. Účast přislíbili ambassadoři deseti států, mezi nimi paní Anna Azari, velvyslankyně státu Izrael, za který propůjčila letošnímu Bubnování záštitu; zúčastní se mj. i přeživší holocaustu, spisovatelka Eva Erbenová, která před několika dny přiletěla z Aškelonu v těsné blízkosti severní hranice pásma Gaza, s nejčerstvějšími a nejkonkrétnějšími zážitky nové války v Izraeli… 

U vědomí nezanedbatelného přínosu Památníku ticha kultuře i politice paměti píše jeho ředitel Pavel Štingl dopis ministru kultury ČR  – zde, k jehož apelativnímu obsahu se Knihovna PP připojuje…