Počátkem třetího měsíce ruské invaze do Ukrajiny nám – spolu se mnou Janu Vítovi a Danu Souralovi – pověděl Jefim o hlubších vrstvách Ukrajiny ještě víc; a s úvodem Ivana Chvatíka to opakoval v širším, akademickém kruhu, na semináři Archivu Jana Patočky a Centra pro teoretická studia UK a Akademie věd: