Tenkrát v osmašedesátém

Petr Pithart, Osmašedesátý, Spisy PP, Academia 2019


Autorská fotografie Antonína Ericha Nového, tehdy fotografa v obrazovém zpravodajství ČTK, zachycující dění 21. srpna 1968 pod pražským rozhlasem – fotografie pro nás, jak se dnes rádo říká, “ikonická”, byla použita v grafizované úpravě na obálce Pithartova spisu Osmašedesátý (nejnovější, komentované vydání, opravené vzhledem k předchozím exilovým vydáním, nekriticky přejímajícím samizdatové opisy tohoto spisu). 

21. srpen byl v tehdejším Československu bezpochyby nejdramatičtějším dnem roku 1968 – dramatický předěl v jeho rozběhu, a tedy nemůže tato nepřehlédnutelná událost, vede-li se řeč o Osmašedesátém, chybět. Jakož i rámující osobní vzpomínky, z nichž tu pithartovskou, resp.”pithartovsko-dubčekovskou” vypsal A. E. Nový k Pithartovým osmdesátinám. Její text, provázený fotografiemi, publikujeme pod titulem Paměť fotografova – zde; plus Pithartovu “mikrovzpomínku” na stejnou událost, sebranou z pěny dní roku 68, uveřejňovanou zde pod titulem Foto s prvním tajemníkem. Obojí digitálně “přetiskujeme” z memoriálního souboru Léta, místa, jak jej tým Knihovny Petra Pitharta aktuálně kompletuje.

Pithartovo rozpomínání na Alexandra Dubčeka, “symbol Osmašedesátého” – viz Český rozhlas 2, pořad Úžasné životy: Alexander Dubček podle Petra Pitharta, vysílaný 20. 8. 2023 – audioportál: https://dvojka.rozhlas.cz/