Desátého prosince

Dnešního dne by se zvěčněný Karel Jan ze Schwarzenbergu, včera uložený do rodinné hrobky na Orlíku  (Světlo věčné ať mu svítí!) dožil šestaosmdesáti let.Blízký spolupracovník Knihovny PP pan Václav Macháček Rieger připomíná, že ve stejný den, 10. prosince 1818, přišel na svět jeho praprapředek František Ladislav Rieger, o jehož památku pan VMR na zámku Malči vzorně pečuje – shledávaje mj., že od osobnosti F. Riegera se ke knížeti Karlovi Schwarzenbergovi vine jedna z pomyslných linií českého konzervatismu, včetně nepředpojaté ideje účasti české šlechty v domácím veřejném životě.Ze svého archivu přidává tu VMR vzpomínku na knížete Karla ve vyobrazení jeho plastické podoby z díla sochařky Stanislavy Kavanové.