Nad jednou fotografií a obrazem v pozadí

Ta dříve už více či méně známá fotografie vyšla na obálce loňských čísel revue Securitas Imperiii. Byla pořízena 25. února 1948 – dne, jehož neslavné výročí za čtrnáct dní vzpomeneme. Kromě stisku rukou Edvarda Beneše s Klementem Gottwaldem zaujalo Petra Pitharta na fotografii prostředí, ve kterém se odehrálo: Benešova pracovna a obraz v pozadí: Co by asi šeptal Masaryk do ucha Benešovi – zde: