Zemřel Josef Platz

Ve věku 85 let zemřel 1. února scénárista, filmový a televizní producent, režisér dokumentarista Josef Platz, jeden z obsáhlého panteonu Paměti národa. – Česká televize připomněla Platzovo úmrtí projekcí jednoho z jeho dokumentárních filmů, Baronka Sidonie Nádherná aneb Konec šlechty v Čechách (2003)My starší v Knihovně PP upomínáme se na portfolio fotografií Josefa Platze z někdejšího sudetoněmeckého pohraničí, pořizovaných od 70. do 80. let minulého století – povzbuzující tehdy disentní zájem o tuto zmarněnou krajinu/ zemi a vůbec o téma odsunu našich někdejších německých spoluobčanů: odhalena tragika a trauma tohoto dějinného komplexu, otevřena však i bolestivá debata “o odsunu”, tehdy mimo normalizační dozor.  

Malý výběr tehdejších Platzových fotografií zde uveřejňujeme a zároveň odkazujeme na texty našeho stále vzpomínaného přítele a kolegu Petra Příhodu (od jehož úmrtí uplynulo letos v lednu 85 let), který kromě publicistických glos pod pseudonymem František Jedermann doprovodil soubor Platzových fotografií esejí Ztracené dějiny (1990, vyd. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, ve spolupráci s Ackermann Gemeinde). Výpravněji vyšla Příhodova esej už předtím v Německu, anonymně, s širším výběrem Platzových fotografií a s textovým doprovodem jeho ženy, spisovatelky Edy Kriseové (Verlorene Geschichte, Bund-Verlag, Köln 1985)..

Foto Josef Platz

Už v březnu 1964 (právě před 60 lety) na základě usnesení čs. vlády rozhodnuto o demolici gotického jádra historického města Most/ Brüx, před poválečným odsunem obývaným převážně německým obyvatelstvem. Benešovu proklamovanému “vylikvidování” Němců v Čechách a Moravě odpovídal ve vládním usnesení výraz vyuhlení, totiž vytěžení hnědouhelných zásob pod městem, kvůli kterému se demolice Mostu měla uskutečnit. Probíhala v 70. a 80. letech, ukončena v roce 1987. Ze starého Mostu ušel zkáze, v pokryteckém zájmu o záchranu “národního kulturního dědictvi”, jen gotický děkanský kostel z 16. století: přesunut na kolejnicích o několik set metrů stranou. Namísto starého Mostu vystavěn Most nový, socialistický. Prvním objektem byla budova městského výboru KSČ, jako druhý po ní – protože pamatováno na “pány i kmány” – obchodní dům, “obchoďák”, v r. 1976… Až později restaurant Severka, známý mj. z populárního televizního seriálu Most. 


Zkáza Mostu byla nejrozsáhlejší, v poválečném období jí padlo za oběť na osmdesát dalších obcí a městeček v někdejším německém pohraničí. Fotoobjektiv Josefa Platze zachytil ve své době mnohé vybrakované kostely, jako ten v Siřemi/Zürau, který pamatoval kolem procházejícího Franze Kafku; pobořené statečky, osiřelé návsi rozpadlých vsí – a ty nejpočetněji “přeživší”, hroby, nikým už navštěvované.

V Lobendavě/ Lobendau, ve zpustošené golgotě, se spícími apoštoly… (foto Josef Platz)

/jv/