Předposlední válka

 

Knihovna Petra Pitharta chystá soubornou knížku komentářů a esejí Jefima Fištejna psaných od loňského února, kdy po  ruské agresi probíhá úporná válka na Ukrajině. Evropský kontinent a celý svět a v nich celá naše civilizace se v tomto čase hnuly natolik nebývalým způsobem, že nelze autorský fokus omezovat jen na tuto událost, jakkoli přeryvnou – ukrajinská válka širší globální souvislosti a kontexty sama vyjevuje. V tomto smyslu do knižního konvolutu zařazujeme i Fištejnovy komentátorské a úvahové texty jen zdánlivě “odjinud”… V sobotu 7. října, v Šmini aceret, v předvečer svátku simchat Tora vypuknuvší válka v Izraeli do tohoto širšího kontextu patří bezesporu… K tomu text Jefima Fištejna Předposlední válka – zde.