Vysočinské vzdělávání – dnes o šlechtě…

Jak jsme předem informovali, 25. října startuje svým prvním během Podzimní škola Josefa Kalvody, ambiciózní vzdělávací projekt obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina, svou koncepcí, dramaturgií i pořadatelským týmem v čele s Milanem Pilařem spojená s havlíčkobrodskou Letní žurnalistickou školou, napřesrok pořádanou už ve 20. ročníku. Podzimní škola se nejen svým názvem ale i svou intencí odvozuje od díla českoamerického exilového historika Josefa Kalvody, vysočinského rodáka z Malče, od jehož narození uplynulo letos 100 let. Součástí programu Podzimní školy Josefa Kalvody – podrobněji viz: https://vysocina-news.cz/chotebor-hosti-od-stredy-novy-vzdelavaci-projekt-zacina-podzimni-skola-josefa-kalvody/ – jsou mimo jiné v Chotěboři tři podvečerní debaty s osobnostmi personifikujícími témata těchto setkání s veřejností. Tématem prvního podvečera Podzimní školy je role šlechty v našich dějinách a ve společenském životě. 

Knihovna Petra Pitharta jako jeden z partnerů letní i podzimní školy se zapojuje do dění v obou školách – nejen zprostředkováním záznamů  všech příštích tří podvečerů Podzimní školy, ale i zveřejněním materiálů, které s vytčenými tématy školy souvisejí.

Úvodem k podvečeru věnovanému naší šlechtě chceme tu pozdravit a popřát uzdravení nyní vážně churavějícímu Karlu Schwarzenbergovi, dle rodové tradice Karlovi VII. ze Schwarzenbergu, pravému zosobnění role šlechtice v české společnosti.  S protagonisty Knihovny PP a jmenovitě s Petrem Pithartem, vedle společné účasti v politice a veřejném životě posledních třiceti let (u obou ovšem i v disentních a exilových aktivitách před rokem 1989), spojuje osobnost Karla Schwarzenberga nejtěsnější názorová blízkost… Proslýchá se, v posledních dnech čím dál častěji – srv. https://www.novinky.cz/clanek/domaci-schwarzenberg-dostane-rad-bileho-lva-40448358 , že oba “naši mužové” budou v příštích oceněni vysokým státním vyznamenáním.

foto Anna Veronika Křížová

Jiří Peňás, autor čtyř proslulých knih Výprav po místech a krajinách Čech, Moravy a Slezska, okolních zemích střední Evropy a okolní Evropy v plné její šíři (v koedici  s Echo Media a. s. účastní se Knihovna Petra Pitharta vydání páté knihy Peňásových Výprav), vypravuje se mj. soustavně i do míst spjatých s historií schwarzenberského rodu. V těchto dnech – dozvídáme se diskrétně – takto Peňás dlí na rodovém schwarzenberském zámku ve štýrském Murau. Několikrát se už vypravil i do Čimelic, na jejichž zámku Karel vulgo Kari prožil svá šťastná dětská léta… Rádi tu připomínáme Peňásův čimelický text z roku 2019: zde – Válka skončila u Schwarzenbergů, s příznačným nadtitulem Ves, skrz kterou táhly dějiny. Využívajíce příležitosti, abychom stejně jako Jiří Peňás ve svém článku před čtyřmi lety srdečně dnes popřáli Karlu Schwarzenbergovi uzdravení a nám jeho návrat – v jeho osobě vždy spojený s respektovanou účastí ve veřejných debatách a politických úvahách – do naší společnosti.