Českým lvům (bílým)

To, co se do poslední chvíle jenom proslýchalo (viz předchozí “zápis” v naší Kronice), se ukázalo jako předem už na pražském Hradě chystané: 28. října byli Petr Pithart i Karel Schwarzenberg (ten zastoupen synem Johannem), v první trojici spolu s Pavlem Rychetským, ve Vladislavském sále vyznamenáni prezidentem republiky nejvyšším státním vyznamenáním Řádem bílého lva.

Řádem bílého lva byl poprvé – připomínáme si zároveň jedno z výročí první republiky s její zahraničně politickou orientací – v srpnu 1923, tj. před sto lety, vyznamenán několikanásobný francouzský premiér a prezident Raymond Poincaré. Řád byl a je udílen ve vojenské a také civilní verzi: v případě naší trojice v ocenění jejich celoživotních zásluh v politice a veřejném životě.
 Knihovna Petra Pitharta vyjadřuje nad tímto oceněním radost, tím větší, neboť s těsnými vazbami na vyznamenané – nejen na tři první “lvy”, ale za všechny další též na Jana Sokola, myslitele, humanitního vzdělance a pedagoga, v širokém smyslu jeho veřejného působení, který byl in memoriam vyznamenán řádem TGM první třídy.


Spravujíce z povahy spolku Knihovna Petra Pitharta archivní fondy prvního vyznamenaného, odkazujeme při této příležitosti na vybrané memoriální/ souputnické texty a grafické materiály, jak je shromažďujeme a příležitostně editujeme od Pithartových osmdesátin.

Mezi osobnostmi, které se před 33 lety sešly na první redakční radě obnovené Přítomnosti, byli kromě P. Pitharta i dva další letos 28. října vyznamenaní na Hradě: křesťanský intelektuál Jan Sokol a ekolog Bedřich Moldan… V úplné sestavě: v první řadě zprava: Petr Příhoda , Petr Pithart, Jan Vít, Bedřich Moldan, Bohuslav Blažek ; v druhé řadě zprava Milada Milerová, Jan Rous, Kristián Suda. Zdeněk Pinc; v zadním půlkruhu zprava Veronika Maxová, Alexandr Stich , Václav Bělohradský, Miloslav Petrusek , Armin Delong , Jiří Brabec, Jan Sokol , Clara Istlerová, Roman Češka.
foto Pavel Štecha

Lvím logem opatřil Karel Nepraš – odkázav při tom (předvídavě?) na podobnost s Pithartovou, tehdy ještě stříbrem neprokvetlou lví hřívu, i s atributem naostřené tužky – první číslo revue Přítomnost, jejíhož obnoveného vydávání byl v roce 1990 Petr Pithart spoluotcem a intelektuálním vůdcem, v redakci mj. s autorsky činným Janem Sokolem. K zběžnému profilu osobnosti PP vybíráme dále následující texty, některé s Pithartovými dovětky: Klára Křížová, O tátovi:k přečtení zdeVáclav Velčovský, Pithart – Halas: zde; Zdeněk Pinc, O  jedné dedikaci: zdeJosef Mundil, V maringotce/ v trabantu: zdeJana Náprstková, Petr Pithart a kniha: zde; Petr Orság, V “meziprostorech možného”: zdeMartin Bútora, Muž, ktorý vidí spodné prúdy:zde; editorial Akční film z Laterny magiky, listopad-prosinec 1989: zde; Martin Bursík: Pithart ekologický – zdeJaroslav Veis,Přemýšlení o přemýšlení Petra Pitharta: zdeJaroslav Horálek, Na Horňácku: zde.

foto Daniel Soural

Takřka v předvečer 28. října, účastnili jsme se (Petr Pithart, Jan Vít, Daniel Soural), reprezentujíce Knihovnu PP – v společném propadnutí dějinám a jejich místům – výpravy Jiřího Peňáse na Bílou horu, místo neodčinitelně poznamenané historií a jejími výklady. V předpovědi brzkého Pithartova “lvího” vyznamenání nadepsal Jiří Peňás popis této výpravy “Lví výstup”. (S jeho textem, přednostně publikovaném v časopisu Echo, tu seznámíme následně).

                                                                                                                          /jv/