Vzpomínka na noc z 8. na 9. března 1944

Té noci bylo –  největší hromadnou vraždou v našich novodobých dějinách – v plynových komorách vyhlazovacího tábora Osvětim-Birkenau usmrceno 3792 československých  židovských spoluobčanů, svezených v transportech z tzv. Terezínského rodinného tábora, který měl původně kamuflovat před Červeným křížem “slušné” zacházení s židovskými vězni a jejich rodinami.

Památník ticha – památník paměti holocaustu připomíná letošní 80. výročí této události koncertem, na jehož progranu je mj. kompozice Steva Reicha Different Trains, v podání Škampova kvarteta, s vědomou aluzí autora (potomka židovských rodičů v USA) na židovské transporty první poloviny 40. let smutného 20. století.