Letní žurnalistická škola už za deset dní!

Knihovna Petra Pitharta jako jeden z partnerů bude na Letní žurnalistické škole Karla Havlíčka Borovského zúčastněna i mediálně. Předem uveřejňujeme slíbený průvodní text z pera Milana Pilaře, který je hlavním zakladatelem školy, její v pravém smyslu slova spiritus agens, též spiritus movens jejího nadregionálního působení a významu. Pod titulkem Havlíčkova škola v Havlíčkově městě – zde.