Pochod na Hrad

Tato unikátní (není dosud známa jiná) fotografie z pražské Nerudovy ulice byla pořízena dvacetiletým studentem filmové fakulty AMU Jiřím Ployharem 25. února 1948, v zlomový den událostí zřetězených pod etiketou tzv. Vítězného února. Poté, co toho dne Klement Gottwald na Václavském náměstí z korby nákladního automobilu vprostřed jásotu zahřímal, soudruzi a soudružky… buržoazní reakce je poražena, dnešní vítězství je vítězství vaše, pracujícího lidu… atp., začali se před budovou techniky na Karlově náměstí scházet studenti. Nejen studenti techniky, ale i jiných fakult a škol, vedle techniky a medicíny také z dalších fakult University Karlovy. Dohodnuti vesměs tichou poštou, aby se napříč Prahou vydali vzhůru na Pražský hrad, vyjádřit podporu prezidentu Benešovi, aby nepodléhal komunistickému nátlaku a nepřijímal demisi  nekomunistických ministrů. Bylo to pozdě. Benešovým rukoudáním Gottwaldovi (fotku z tohoto “hvězdného okamžiku” jsme před nedávnem, 13. 2. 2024, uveřejnili: Nad jednou fotografií…, Petr Pithart, Co by asi šeptal Masaryk – zde) zpečetěny na čtyřicet let osudy původní demokratické Československé republiky…     

Zhruba pětitisícový průvod studentů před šestasedmdesáti lety stoupal v pozdní, kalné únorové odpoledne Nerudovou ulicí – jediný veřejný protest proti tomu, co se toho dne stalo a nedalo se už odestát. V horní části Nerudovky byl přehrazen kordonem příslušníků komunistického Sboru národní bezpečnosti a vytlačován zpátky, přes Jánský vršek do strany. Mlžná fotografie zachycuje okamžik, kdy policisté scházejí k čelu studentského průvodu, s příkazem okamžitého zastavení. Studenti byli vzápětí vytlačováni zpátky, dolů na Malostranské náměstí a přes Jánský vršek do strany. Netřeba zmiňovat, že byli přitom zbiti, někteří rovnou zadrženi…

25. února 2024 přední senátoři, ti ve funkci i ti emeritní, Miloš Vystrčil, Petr Pithart, Jiří Drahoš…, stanuli v čele vzpomínkového pochodu za studenty z února 1948 už přece jen o několik desítek metrů výš. V Nerudovce “u Nerudy”, na úrovni rodného Nerudova domu U dvou slunců. Tam, co je na protější zdi pod posledním stoupáním k Hradu zasazena pamětní deska, což PP, ještě v čelné senátní funkci, před lety inicioval.  A vzpomenul tentokrát jednoho z těch, kteří sem průvod studentů v osmačtyřicátem vedli: Petr Pithart, O Josefu Lesákovi – zde.