Společně v ekuméně…

Nejprve neschopni slova, jako omráčeni po nesmyslné předvánoční střelbě na Filosofické fakultě UK, ztrápeni ve společně sdílené bolesti, vracíme se “ke slovu”, tedy k nepřetržitému nalézání smyslu, k jeho útěšnému rámci – “z temnot našich dní ke světlu”…

V konstruktivisticky racionální stavbě vinohradského kostela architekta Pavla Janáka se iniciací Ekumenické rady církví ČR, České biskupské konference a náboženské obce zdejšího Husova sboru Církve československé husitské uskutečnila 1. ledna 2024 novoroční ekumenická bohoslužba s pietou nad obětmi útoku na akademické půdě Filosofické fakulty – přes hranice církví i náboženství. Uvozená slovy Žalmu 18., byla celebrována v dialogu Tomáše Tyrlíka, předsedy Ekumenické rady církví ČR, a Tomáše Holuba, někdejšího vojenského kaplana, účastníka vojenských zahraničních misí armády ČR, nynějšího plzeňského biskupa Římskokatolické církve. Svou modlitbou se k ekumenické bohoslužbě připojil v češtině a hebrejštině i zástupce Federace židovských obcí ČR, reformní rabín David Maxa, správce Středoevropského bejt dinu, zároveň s modlitbou za oběti říjnového barbarského teroristického útoku ve Svaté zemi, za odvlečená rukojmí, rovněž i za trpící nevinné v Gaze, které Hamás používá za živé štíty, jakož i za dlouhodobě strádající v Ukrajině pod ruskou agresí.


Vedle účasti studentů, pedagogů i absolventů pražské almae mater byla bohoslužba provázena pěveckým a hudebním vystoupením Vysokoškolského uměleckého souboru UK (v jehož interpretaci tu zazněla symbolicky i jedna z písní Franusova kancionálu z počátku 16. století, který byl předmětem bádání jedné z obětí na filosofické fakultě).

Závěrem účastnili jsme se společně – v zúžené delegaci Knihovny Petra Pitharta – přímluvných modliteb a poté přijali požehnání duchovních Českobratrské církve evangelické, Československé církve husitské, Jednoty bratrské, Luterské evangelické církve augsburského vyznání, Evangelické církve metodistické, Apoštolské církve, biskupa Starokatolické církve v ČR…

Bohoslužbu přenášela v přímém přenosu Česká televize, jehož záznam http://ceskatelevize – zde

Red., fotografie Vojtěch Hrdlička

.