Dagmar Hochová, fotografka, poslankyně


Všestranná, reportážní i portrétní fotografka Dagmar Hochová (1926-2012 ), žačka Jaromíra Funkeho a Karla Plicky, známá svými fotografiemi uveřejňovanými v obrazových časopisech a knižními fotografickými ilustracemi, stejně jako volnými fotografickými cykly (Děti, Sestřičky, Legionáři, Síla věku…); mj. naše (hlásí se k tomu pp + jv) dobrá hubatá kamarádka, vždy s neochvějným zájmem o veřejné dění, byla v roce 1990 zvolena poslankyní České národní rady (tímto “českým parlamentem” pod předsednictvím Dagmar Burešové, vystřídaným dnešní Poslaneckou sněmovnou ČR). Během dvou let 1990-1992, které Dáša H. strávila v poslanecké lavici, pořídila sérii fotografií dokumentujících tehdejší parlamentní dění, jeho osobnosti i situace, jakými byly například jmenování české vlády v čele s Petrem Pithartem či účast Václava Havla na zasedáních ČNR. Zdají se nám tyto situace dnes – v čase parlamentních obstrukcí, sporů o valorizaci důchodů, o obsah konsolidačního balíčku, o tom, kterak snížit schodek státního dluhu – být něčím na způsob politického biedermaieru.     

Výsledkem spolupráce Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Moravské galerie v Brně, kde je uložena rozsáhlá fotografická pozůstalost Dagmar Hochově, je výstava těchto jedinečných dobových fotodokumentů, otevřená v Galerii Věda a umění v budově Prezidia AV ČR do 18. srpna 2023. 
   

fotoreportáž z výstavy Vojtěch Hrdlička

Na reportážním fotofilmu rozpoznatelně zachyceni/ny, v pořadí “of first appearance” mj. Dagmar Burešová, Daniela Kolářová, Jaroslava Moserová, Milan Uhde, Petr Pithart, Václav Havel, Jan Kasal, Jan Stráský, Jiří Payne, Eva Kantůrková, Martin Bursík, Václav Žák, Jiří Vlach, Marek Benda – jako poslanec České národní rady v letech 1990-92 dva- až čtyřiadvacetiletý,  v Poslanecké sněmovně ČR dnes poslanec služebně nejstarší…


Z vlastních zdrojů při této příležitosti publikujeme vybrané Dášiny fotografie z Koordinačního centra Občanského fóra, pořízené v závěru roku 1989, spolu s jejím doprovodným dopisem, poskytnutým knižnímu memoriálu k osmdesátinám PP. Pod titulem V Auroře “na Auroře” je uveřejňujeme zde.

Přidáváme Pithartovu dnešní vzpomínku – ohlédnutí: Dáša – zde.