Vzpomínka na BIIb

Fotografie nádraží Praha-Bubny, odkud byly za protektorátu vypravovány židovské transporty do Terezína a jiných koncentračních táborů – dnes základna organizace Památník ticha, která záslužně udržuje paměť tohoto místa – se stala 13. července 2023 ikonickým pozadím pamětního koncertu Vzpomínka na BIIb, uspořádaným Památníkem ticha.     

Jako BIIb byla označena jedna ze sekcí koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau, do které byli umístěni vězni tzv. terezínského rodinného tábora. Termín koncertu Vzpomínka na BIIb je symbolickým uctěním obětí hromadné likvidace terezínského rodinného tábora v červenci 1944; stejně jako místo konání tohoto koncertu, velká dvorana Veletržního paláce, vedle něhož, na tehdy prázdném prostranství, byli shromažďováni naši židovští spoluobčané určení k deportacím a odváděni odtud na blízké nádraží Praha-Bubny.

foto Archiv Památníku ticha

Ústřední trojicí v hledišti pořádaného koncertu se stali prezident republiky Petr Pavel (na nejhořejší fotografii vpravo); Petr Pithart (v čele poradního sboru Památníku ticha); Pavel Štindl, ředitel organizace Památník ticha (na fotografii zakrývá rovněž přítomného Martina Baxu, ministra kultury ČR); zcela vlevo vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, s rebeccin paní Jonou pravidelný účastník pietních akcí Památníku ticha.

Hlavní  osobností na jevišti a v orchestrální sestavě se stal Petr Kotík (na fotografii vlevo) – komponista, dirigent, flétnista, hudební experimentátor… vnuk a syn významných českých malířů 20. století Pravoslava a Jana Kotíkových. Jeho vzpomínka na prarodiče deportovaného do Terezína Můj dědeček Hanuš – zde.